İleal İnterpozisyon

İleal İnterpozisyon nasıl bir cerrahi operasyondur?

İleal İnterposizsyon ameliyatının yapımındaki amaç Tip 2 şeker hastalığı olan hastalardaki insüline karşı olan direnci azaltmak ve duyarlılığı artırmaktır. Bu amaca yönelik ince bağırsakların son kısmını midenin hemen çıkışına getirmek ya da ince bağırsakların en üstteki bölümünde bir aralık açarak en son bölümü bu aralığa getirmektir.

Ameliyat sırasında gerçekleştirilen işlem; midenin açlık hormonu salgılayan bölümünün çıkarılmasını takiben ince bağırsağın son kısmının midenin hemen çıkışına getirilmesidir. Midenin bir kısmının alınmasının sebebi; ameliyat sonrasında hastanın açlık hissinin azalmasının sağlanması ve hormonların etkisiyle yavaşlayacak mide hareketliliği sonrasında oluşabilecek mide bulantısı ve kusmanın azaltılmasıdır. Önemli bir bilgiyi paylaşmakta fayda var; ileal interpozisyon ameliyatında yapılan mide küçültme işlemi hiçbir zaman obezite ameliyatlarında yapılan mide küçültme oranı kadar değildir, daha geniş bir mide bütünlüğü bırakılmaktadır.

Bu ameliyat bize şunu sağlayacaktır; yiyecekler doğrudan ince bağırsağın son kısmına geçerek insülin duyarlılığını artıracak hormonlar (GLP-1, Oxyntomodülin, Polipeptid YY vb.) salgılanacak, diğer bir deyişle normalde ince bağırsakların üst kısmından salgılanan bazı hormonlar (GİP, glukagon vb.) salgılanmayacak ve insülin direnci düşecektir. İnsülinin vücutta yapılması ancak kullanılamaması durumu ortadan kalkacak ve hasta dışarıdan aldığı insüline bağımlı kalmayacak ve hatta diyabet ilaçlarını da bırakması söz konusu olabilecektir.

Prosedürün isimlendirilmesinde neden interpozisyon tabiri kullanılmaktadır sorusunun cevabı ise şudur; ince bağırsağın son kısmının adı “ileum”dur ve bu bölümün ince bağırsağın ilk kısmının olduğu bölüme getirilmesi işlemine “interpozisyon” denir ki tıp literatüründe bunun adı “ileal interpozisyon”dur.

İleal İnterpozisyon işleminden başka metabolik cerrahi ameliyatı var mı?

Diyabet ve diğer metabolik rahatsızlıklarda uygulanan 10 farklı ameliyat çeşidi vardır. Ve bu ameliyat çeşitlerinin tamamında mide ve ince bağırsağa müdahale edilir.

İleal İnterpozisyon ameliyatında açlık hormonu salgılayan mide merkezi çıkarılır. İleum denilen alt kısın yemekle ilk karşılaşacak şekilde mide çıkışına eklendiği için , yemek geçişinde erkenden GLP-1 salgılanır. Bu pankreastan insülin salınımını uyarır. Ayrıca mekanizma salınan insülin drencini yok ederek daha etkin insülin etkisi oluşturur.

İleal İnterpozisyon ameliyatında midenin bir kısmının alınmasındaki amaç mide hacmini küçültmek değildir. Amaç açlık hissini tetikleyen ghrelin hormonunun salgısını azaltmaktır. Dolayısı ile İleal İnterpozisyon ameliyatında, morbid obezite ameliyatı olarak yapılan mide tüpleştirilmesinden daha geniş mide bırakılır. Hastaların az yemek yemelerini sağlayan neden hormonal olarak oluşturulan yeni düzenlemedir. İleal İnterpozisyon ameliyatında, her adımın bir hormonal hedefi vardır. Bu hedefler her hasta için çok çeşitli faktörler göz önüne alınarak değerlendirilir ve gerekirse hastanın durumuna göre değişiklikler yapılır. Bu anlamda İleal İnterpozisyon dinamik bir karar alma sürecidir.